top of page

CAST

 • Vasilis  Risvas

 • Starring: Roberto  Grosu (Dimitris)

 • Maria Mandalinou

 • Dubbing  Maria  Mandalinou:  Katerina Chiotini

 • Grandma in the frame:  Marina  Antonatou

CREW

 • Written  & Directed by  Chris  Moraitis  (Birth name: Christos Liakouris)

 • Dialogues:  Katerina  Filiotou

 • Produced  by  Christos  Liakouris

 • Director  of  Photography:  Panagiotis  Vasilakis

 • Executive Producer:  Nektarios Kalogridis

 • Consulting Producer:  Alexia Melocchi

 • Line  Producer:  Iro  Adrakta 

 • Production  Manager:  Nancy  Kokolaki 

 • Editor:  Maria  Daudaki 

 • Sound:  Nikos  Bougioukos

 • Sound Mix: Kostas Varibopiotis - Echo Studio Athens

 • Set & Costume  Designers:  Chrisa  Daponte,  Dimitra  Labretsa 

 • Composer:  Constantinos  Evangelidis 

 • VFX:  Giannis  Ageladopoulos - Kinematic Motion Pictures

 • Post Production:  Authorwave post production house 

 • Assistant  Director:  Haris  Stathopoulos

 • Best Girl:  Iro Talamanga

 • Make  Up & Hair  Styling:  Nia  Goga, Vasia  Liakouri

 • Production Assistants:  Marianthi Palamari, Giorgos Bogdanos

bottom of page